Lageren

Tijdens de lagering worden er in het begin nog restsuikers door de gist omgezet naar vooal koolzuur. Het bier wordt nu dus op een natuurlijke manier verzadigt met koolzuurgas.

Ook eiwitten die tijdens het koken van de wort in verbinding gegaan zijn met phenolen van de hoppen en granen kunnen nu gaan neerslaan. Dit is heel belangrijk voor de helderheid van het bier. Deze eiwitten zouden anders troebeling in het bier kunnen veroorzaken.